Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Reducerad hjärnvävnad

Publicerat 2012-04-26

Denna diagnos omfattar en rad skiftande tillstånd, som utmärkes av reduktion av hjärnvävnad. I kategorin ingår t.ex. hydranencefali, då en stor del av hjärnan gått under och omvandlats till en vätskefylld blåsa, avvikelser i vindlingarna på storhjärnans yta som en följd av migrationsstörningar under cortex genes (lissencefali, microgyri, pakrogyri) och avsaknad eller hypoplasi av hjärndelar, t.ex. cerebellär aplasi. Genesen till dessa olika skador är komplex och varierar från tillstånd till tillstånd. I regel är tillstånden förenade med neurologiska störningar, mental retardation och ökad dödlighetsrisk.

Senast ändrad