Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Renal agenesi

Publicerat 2012-04-26

Avsaknad av njurarna. Unilateral renal agenesi är inte helt sällsynt och är helt förenligt med liv. Bilateral renal agenesi leder relativt snabbt till död efter förlossningen eftersom i allmänhet lunghypoplasi förekommer. Njurarna bildas genom en påverkan från de utväxande ureteranlagen och vid renal agenesi saknas därför alltid ureterer. Vid hypoplasi av njurarna finns däremot ureterer. Vid renal agenesi finns i regel lunghypoplasi, ett avvikande utseende, felställningar i fötterna och ofta andra missbildningar, se dokument om Potters syndrom.

Senast ändrad