Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Siamesiska tvillingar

Publicerat 2012-04-26

Detta mycket ovanliga tillstånd (c:a 1 per 70.000 födda barn) är en form av enäggstvillingbildning. Vid bildning av enäggstvillingar sker en uppdelning av det tidiga embryoanalaget i två delar. Om denna sker under fjärde veckan efter sista mens (efter det att en amnionhinna bildats) kommer två foster att uppstå inom samma amnionsäck, monoamniotiska enäggstvillingar. Om separationen av de två delarna blir ofullständig, kommer de två fostren att vara förenade någonstans utefter huvud-bålen. En rad olika varianter finns t.ex. barn med en kropp och två huvuden (dicephalus) eller två barn som har delar av thoraxregionen gemensam (thoracopagus). I regel upptäcks tillståndet numera vid ultraljudsundersökning men enstaka fall av framfödda siamesiska tvillingar förekommer. Ibland är tillståndet förenligt med överlevnad, ibland är det kirurgiskt möjligt att separera barnen från varandra, stundom måste i så fall det enas liv offras. Inget är känt om orsaken till dessa ovanliga tillstånd.

Referenser

  1. Conjoined twins--an epidemiological study based on 312 cases. The International Clearinghouse for Birth Defects Monitoring Systems. Acta Genet Med Gemellol (Roma) 1991;40:325-35

Senast ändrad