Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Single ventricle

Publicerat 2012-04-26

Single ventricle innebär en total avsaknad av skiljeväggen mellan de två ventriklarna, en givetvis mycket allvarlig hjärtmissbildning som ibland är kombinerad med andra allvarliga hjärtmissbildningar, t.ex. truncus communis. Tillståndet är relativt ovanligt med en frekvens av mindre än 1 per 10 000 födda barn.

Senast ändrad