Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Situs inversus

Publicerat 2012-04-26

Situs inversus innebär att kroppens assymmetri är speglad: hjärtar ligger över på höger sida, levern på vänster etc. Tillståndet kan vara fullständigt eller endast omfatta thorax eller enbart buken. Genesen till tillståndet är oklart. Det förekommer hos hälften av patienter med Kartageners syndrom, ett tillstånd där cellerna saknar cilieaktivitet. Situs inversus kan vara isolerat och medför då inga betydande problem (mer än att symptom t.ex. från appendix eller gallblåsa kommer på fel sida) men är ofta förenat med störningar i magtarmkanalen, främst malrotation av tarmen, och med ofta svåra hjärtfel, Ivemarks syndrom.

Senast ändrad