Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Slutning av ductus arteriosus

Publicerat 2012-04-26

Ductus arteriosus är en rest av sjätte gälartären på vänster sida och shuntar blodet från lungartären ut i aorta och avlastar på så sätt lungkretsloppet före födseln. Normalt slutes ductus kort tid efter födseln. Vid en kontraktion eller slutning av ductus före förlossningen kan pulmonalishypertension uppstå. Sådan slutning kan utlösas av antiflogistika av NSAID-typ, som därför inte bör ges under sen graviditet och tiden före förlossningen.

Referenser

  1. Ostensen M. Nonsteroidal anti-inflammatory drugs during pregnancy. Scand J Rheumatol Suppl 1998;107:128-32

Senast ändrad