Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Syndaktyli

Publicerat 2012-04-26

Syndaktyli innebär att fingrar eller tår inte skiljts upp under utvecklingen. Ungefär 8 veckor efter sista mens utgör handanlaget en platta, som genom en programmerad celldegeneration mellan fingeranlagen utvecklar fingrar. Motsvarande utveckling på foten sker ett par dagar senare. Om celldegenerationen uteblir kommer finger- resp. tåanlagen att hänga samman. Fusionen omfattar i lindrigaste fall endast huden ("simhud"), i allvarligare fall också underliggande skelettdelar. Metacarpal resp. metatarsalben kan vara involverade. Fusionen kan sträcka sig olika långt distalt. I de mest utpräglade fallen föreligger en s.k. tumvantehand med en fri tumme men övriga fingrar förenade. Ibland är syndaktylin förenad med reduktioner av fingrar resp. tår, ibland med polydaktyli, polysyndaktyli. Isolerad syndaktyli har beskrivits hos 1,4 per 1000 födda på händerna och 2,2 per 1000 födda på fötterna. Syndaktylin lokaliseras i regel till 3:e och 4:e fingret eller 2:a och 3:e tån. Isolerad syndaktyli är i regel autosomalt dominant ärftligt. Syndaktyli är vanligt vid Downs syndrom liksom vid flera missbildningssyndrom.

Lindriga fall av syndaktyli, speciellt på fötterna, fordrar inga åtgärder, annars får operativ separation ske.

Senast ändrad