Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Totalt abnorma lungvener

Publicerat 2012-04-26

Abnormt mynnande lungvener kan förekomma i en partiell eller en total form, den senare förkortas ofta som TAPVR, "total abnormal pulmonary vein return". Lungvenerna kan mynna i höger förmak eller i systemvener såsom vänster v. anonyma, sinus caronarius eller portasystemet ("infracardiac"). Tillståndet är inte helt vanligt, frekvenssiffor kring 1/10,000 har nämnts. Den kliniska bilden avhänger av inmynningen. Kirurgisk behandling är möjlig.

Senast ändrad