Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Translokation

Publicerat 2012-04-26

Translokation av kromosomer innebär att efter brott på två kromosomer har ett utbyte av kromosomdelar skett mellan kromosomerna. Om tillståndet är balanserat, d.v.s. allt kromosomalt material finns kvar, leder det inte till någon avvikelse. Närvaron av en balanserad translokation kan emellertid innebära en avsevärd risk för en kromosomavvikelse hos avkomman. Som exempel kan nämnas att kromosom 21 kan ha translokerats till kromosom 13. En bärare av denna translokation kan innebära en ökad risk för att få ett barn med tre i stället för två kromosomer 21, d.v.s. ett barn med Downs syndrom.

Senast ändrad