Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Truncus communis

Publicerat 2012-04-26

Truncus communis är en allvarlig hjärtmissbildning då aorta och pulmonalisartären utspringer från en gemensam huvudstam. Olika varianter i topografin finns. De två stora kärlen skiljs normalt upp genom nedväxt av ett spiralformat septum i truncus under vecka 7 efter sista mens. Neurallistceller anses spela en betydelsefull roll för bildandet av detta septum. Övre delen av kammarseptum bildas från septat och kommer därför alltid att saknas vid truncus communis. Vid truncus communis sker en blodblandning mellan lilla och stora kretsloppet med allvarliga symptom redan i nyföddhetsperioden.

Missbildningen förekommer i en frekvens av 0,8 per 10.000 födda barn. Vissa möjligheter till operativ korrektion finns.

Se Hjärtfel.

Senast ändrad