Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Uretermissbildning

Publicerat 2012-04-26

Uretererna anläggs som utknoppningar från de wolffska gångarna. De första tecknen på ureterbildning ses 6 veckor efter sista mens. Ureterknopparna framkallar bildningen av njurar från mesodermet. Om ureteranlag saknas (agenesi av ureter) kommer njuren ej till utveckling. Ureteragenesi ses alltså endast vid avsaknad av njurar. Abnormiteter i uretererna är vanliga. Ureteranlaget kan klyvas med antingen en Y-formad ureter (ureter bifissus) eller dubbla ureterer (ureter duplex). Flödeshinder för urinen genom ureteren kan uppstå genom atresi, stenos, avsaknad av innervation till väggmuskulaturen (megaloureter) eller ureterocele. Sådant flödeshinder leder till hydronefros. Ureterocele är en uppdrivning av ureteren, som buktar in i blåsan och som kan blir ganska stor. Den är oftast en följd av en ureterstenos vid ureterens inträde i blåsan och ses ofta vid ureter duplex.

Normalt mynnar ureteren in i urinblåsan genom att en del av wolffska gången assimileras till blåsanlaget. Vid felutveckling kan en ektopisk ureter uppstå med, särskilt hos flickor, mynning nedanför blåssfinktern med inkontinens, oftast i samband med ureter duplex.

Missbildningar i uretererna upptäcks ofta inte förrän senare i livet på grund av den ökade risken för urinvägsinfektioner.

Senast ändrad