Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Vesico-ureter reflux

Publicerat 2012-04-26

Ett läckage av urin från urinblåsan tillbaka upp i ureteren. Kan leda till uppstigande urinvägsinfektion samt dilatation av urinvägarna med hydronefros som följd.

Senast ändrad