Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Förord

Hur eller om en ammande kvinnas läkemedelsanvändning påverkar barnet avgörs av flera faktorer. Mängden läkemedel i mjölken beror på läkemedlets koncentration i kvinnans blod och passage över till bröstmjölk. Hur stor läkemedelsdos barnet exponeras för avgörs av förmågan att ta upp, bryta ned och utsöndra läkemedlet. Dessutom finns individuella skillnader i läkemedelseffekt på barn.

Om en ammande kvinna behöver använda läkemedel bör nyttan med amningen vägas mot eventuell läkemedelspåverkan på barnet. Vid kortare tids läkemedelsanvändning kan bröstmjölken pumpas ur och kasseras. Vid längre tids läkemedelsanvändning bör barnet observeras med särskild vaksamhet eftersom långtidsstudier saknas för många läkemedel.

Tjänsten Janusmed amning ger generella rekommendationer om huruvida amning av ett friskt fullgånget barn är lämpligt då modern använder läkemedel. Observera att rekommendationerna i Janusmed amning inte gäller prematura och/eller sjuka spädbarn då dessa alltid kräver särskilda överväganden.

De flesta läkemedel som används av kvinnor i fertil ålder finns i Janusmed amning. Fyra gånger per år uppdateras befintliga texter och nya tillkommer. Önska läkemedel till Janusmed amning om du saknar ett läkemedel i databasen.

Författare är Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm ansvarar för databasen och distribution av innehållet.

Senast ändrad 2019-01-16