Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Abciximab

Klassificering: 2

Preparat: Reopro, ReoPro, ReoPro®

ATC kod: B01AC13

Substanser: abciximab

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Abciximab passerar troligen inte över i bröstmjölk med tanke på dess höga molekylvikt varför risken för barnet anses vara måttlig.

Bakgrund

Dokumentation om övergång till bröstmjölk saknas. Kliniska data saknas.

Uppdaterat: 2019-11-19

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Fasstexter