Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Acetazolamid

Klassificering: 2

Preparat: Acetazolamide 250 mg Tablets, Diamox, Diamox 250 mg compresse, Diamox 250mg Tablets, Diamox Sequels, Diamox SR, Diamox SR 250mg Capsules, Diamox®, Diamox® Depot, Eytazox 250 mg Prolonged-Release, Glaupax 250mg Tabletten, Glaupax®, Ödemin, ÖDEMIN 250 mg tabletti

ATC kod: S01EC01

Substanser: acetazolamid, acetazolamidnatrium

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Risken för ett friskt fullgånget barn bedöms vara låg vid terapeutiska doser, även om data är begränsade. Om modern väljer att amma bör barnet observeras med avseende på biverkningar som trötthet och metabolisk acidos.

Bakgrund

Passerar över till bröstmjölk i låg grad. Baserat på data från en fallstudie kan den relativa barndosen beräknas till mellan 1,1- 1,9 % . Koncentrationer mellan 0,2-0,6 mikrogram har uppmätts hos ett barn. Inga negativa effekter rapporterades hos det ammade barnet (1).

Uppdaterat: 2019-11-19

Referenser

Dokumentationsgrad: 1
  1. Söderman P, Hartvig P, Fagerlund C. Acetazolamide excretion into human breast milk. Br J Clin Pharmacol. 1984;17:599-600. PubMed

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.