Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Acetylcystein

Klassificering: 3

Preparat: ACC, Acetylcystein, Acetylcystein 1A Farma, Acetylcystein Alternova, Acetylcystein Meda, Acetylcystein Mylan, Acetylcystein Teva, Mucomyst®

ATC kod: R05CB01

Substanser: acetylcystein

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Användning under amning avrådes eftersom kliniska data saknas och risken för ammade barn därmed inte kan bedömas.

Bakgrund

Dokumentation om övergång till bröstmjölk saknas. Kliniska data på barn saknas.

Uppdaterat: 2019-11-19

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.