Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Acetylcystein

Klassificering: 2

Preparat: ACC, Acetylcystein, Acetylcystein 1A Farma, Acetylcystein Alternova, Acetylcystein Meda, Acetylcystein Mylan, Acetylcystein Teva, Mucomyst®

ATC kod: R05CB01

Substanser: acetylcystein

Råd till allmänheten

Enstaka doser går bra att använda under amning. Vid behov av fler doser, kontakta läkare för diskussion.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Risk för påverkan på barnet är troligtvis låg vid terapeutiska doser, men kliniska data saknas.

Bakgrund

Dokumentation om övergång till bröstmjölk saknas.

Uppdaterat: 2019-08-22

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.