Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Acetylsalicylsyra

Klassificering: 2

Preparat: Acetylsalicylsyra ABECE, Acetylsalicylsyra APL, Acetylsalicylsyra Apofri, Acetylsalicylsyra Ellem, Acetylsalicylsyra/Koffein ABECE, Acetylsalicylsyra/Koffein Apofri, Albyl® minor, Alka-Seltzer®, Apernyl Mit Acetylsalicylsäure, Aspegic Inject, Aspirin, Aspirin i.v. 500 mg, Aspirin®, Bamyl®, Bamyl® koffein, Magnecyl, Magnecyl brus, Magnecyl-koffein, Magnecyl-koffein brus, Migpriv, Tiplo, Tiplo Citrus, Treo Hallon, Treo®, Treo® citrus, Treo® comp

ATC kod: M03BB53, N02AJ09, N02BA01, N02BA51

Substanser: acetylsalicylat-DL-lysin, acetylsalicylsyra

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Risken för ett friskt fullgånget barn anses vara låg vid enstaka doser, men salicylats relativt långa halveringstid innebär en teoretisk risk för ackumulering hos barnet vid upprepad dosering av acetylsalicylsyra i analgetiska doser.

Bakgrund

Passerar över till bröstmjölk. Baserat på data från nio kvinnor kan den relativa barndosen beräknas till 4 %(1-3) men i en publikation på sex kvinnor beskrivs doser upp över terapeutiska (4). Koncentrationer upp till 240 000 ng/mL  har uppmätts hos två barn (5,6). Inga negativa effekter har rapporterats hos 21 ammade barn (1,7). Gulsot, hos ett barn med G6PD-brist (8), och takypné och takykardi, hos barnet med de högsta koncentrationerna (6), har rapporterats hos två ammade barn.

Uppdaterat: 2019-11-19

Referenser

Dokumentationsgrad: 2
  1. Datta P, Rewers-Felkins K, Kallem RR, Baker T, Hale TW. Transfer of Low Dose Aspirin Into Human Milk. J Hum Lact. 2017;33:296-299. PubMed
  2. Bailey DN, Weibert RT, Naylor AJ, Shaw RF. A study of salicylate and caffeine excretion in the breast milk of two nursing mothers. J Anal Toxicol. 1982;6:64-8. PubMed
  3. Findlay JW, DeAngelis RL, Kearney MF, Welch RM, Findlay JM. Analgesic drugs in breast milk and plasma. Clin Pharmacol Ther 1981;29(5):625-633. PubMed
  4. Jamali F, Keshavarz E. Salicylate excretion in breast milk. Int J Pharm. 1981;8:285-290. länk
  5. Unsworth J, d'Assis-Fonseca A, Beswick DT, Blake DR. Serum salicylate levels in a breast fed infant. Ann Rheum Dis. 1987;46:638-9. PubMed
  6. Clark JH, Wilson WG. A 16-day-old breast-fed infant with metabolic acidosis caused by salicylate.Clin Pediatr (Phila). 1981 Jan;20(1):53-4. PubMed
  7. Ito S, Blajchman A, Stephenson M, Eliopoulos C, Koren G. Prospective follow-up of adverse reactions in breast-fed infants exposed to maternal medication. Am J Obstet Gynecol 1993; (168): 1393-1399. PubMed
  8. HARLEY JD, ROBIN H. "Late" neonatal jaundice in infants with glucose-6-phosphate dehydrogenase-deficient erythrocytes. Australas Ann Med. 1962;11:148-55. PubMed

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.