Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Acetylsalicylsyra - lågdos

Klassificering: 1

Preparat: Acetylsalicylic acid Bluefish, Acetylsalicylsyra Actavis, Acetylsalicylsyra APL, Acetylsalicylsyra G.L. Pharma, Acetylsalicylsyra Orifarm, Acetylsalicylsyra Teva, Amolita, Asasantin Retard, Asasantin® Retard, Diprasorin, Hjertealbyl, Trombyl®

ATC kod: B01AC06, B01AC30

Substanser: acetylsalicylsyra - lågdos

Råd till allmänheten

Går bra att använda under amning

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Risken för barnet bedöms vara låg vid lågdosbehandling.

Bakgrund

Passerar över till bröstmjölk. Baserat på data från nio kvinnor kan den relativa barndosen beräknas till 4 %(1-3) men i en publikation på sex kvinnor beskrivs doser upp över terapeutiska (4). Koncentrationer upp till 240 000 ng/mL  har uppmätts hos två barn (5,6). Inga negativa effekter har rapporterats hos 21 ammade barn (1,7). Gulsot, hos ett barn med G6PD-brist (8), och takypné och takykardi, hos barnet med de högsta koncentrationerna (6), har rapporterats hos två ammade barn.

Uppdaterat: 2019-11-19

Referenser

Dokumentationsgrad: 2
  1. Datta P, Rewers-Felkins K, Kallem RR, Baker T, Hale TW. Transfer of Low Dose Aspirin Into Human Milk. J Hum Lact. 2017;33:296-299. PubMed
  2. Bailey DN, Weibert RT, Naylor AJ, Shaw RF. A study of salicylate and caffeine excretion in the breast milk of two nursing mothers. J Anal Toxicol. 1982;6:64-8. PubMed
  3. Findlay JW, DeAngelis RL, Kearney MF, Welch RM, Findlay JM. Analgesic drugs in breast milk and plasma. Clin Pharmacol Ther 1981;29(5):625-633. PubMed
  4. Jamali F, Keshavarz E. Salicylate excretion in breast milk. Int J Pharm. 1981;8:285-290. länk
  5. Unsworth J, d'Assis-Fonseca A, Beswick DT, Blake DR. Serum salicylate levels in a breast fed infant. Ann Rheum Dis. 1987;46:638-9. PubMed
  6. Clark JH, Wilson WG. A 16-day-old breast-fed infant with metabolic acidosis caused by salicylate.Clin Pediatr (Phila). 1981 Jan;20(1):53-4. PubMed
  7. Ito S, Blajchman A, Stephenson M, Eliopoulos C, Koren G. Prospective follow-up of adverse reactions in breast-fed infants exposed to maternal medication. Am J Obstet Gynecol 1993; (168): 1393-1399. PubMed
  8. HARLEY JD, ROBIN H. "Late" neonatal jaundice in infants with glucose-6-phosphate dehydrogenase-deficient erythrocytes. Australas Ann Med. 1962;11:148-55. PubMed

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.