Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Aciklovir

Klassificering: 1

Preparat: Aciclovir, Aciclovir 2care4, Aciclovir Hospira, Aciclovir MDS, Aciclovir Orion, Aciclovir Pfizer, Aciclovir Sandoz, Aciclovir SUN, Aciclovir-ratiopharm, Acic-Ophtal, Aciklovir ABECE, Aciklovir Apofri, Aciklovir STADA®, Acivision 30 mg/g Augensalbe, Anti, Geavir®, Virupos, Xerclear, Zoviduo, Zovirax, Zovirax®

ATC kod: D06BB03, D06BB53, J05AB01, S01AD03

Substanser: aciklovir, aciklovirnatrium

Råd till allmänheten

Går bra att använda under amning

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Risken för ett friskt fullgånget barn bedöms vara låg vid terapeutiska doser.

Bakgrund

Passerar över till bröstmjölk. Baserat på data från fyra kvinnor kan barndosen beräknas till 7,3 mg/L (maternell dos 900 mg IV) och den relativa barndosen beräknas till 7,3 % (1-4). Inga negativa effekter har rapporterats hos tre ammade barn (1,3,5).

Uppdaterat: 2019-11-19

Referenser

Dokumentationsgrad: 1
  1. Lau RJ, Emery MG, Galinsky RE. Unexpected accumulation of acyclovir in breast milk with estimation of infant exposure. Obstet Gynecol 1987;69(3 Pt 2):468-471. PubMed
  2. Meyer LJ, de MP, Sheth N, Spruance S. Acyclovir in human breast milk. Am J Obstet Gynecol 1988;158(3 Pt 1):586-588. PubMed
  3. Taddio A, Klein J, Koren G. Acyclovir excretion in human breast milk. Ann Pharmacother 1994;28(5):585-587. PubMed
  4. Bork K, Benes P. Concentration and kinetic studies of intravenous acyclovir in serum and breast milk of a patient with eczema herpeticum. J Am Acad Dermatol. 1995;32(6):1053-5. PubMed
  5. Agarwal R, Maharana PK, Titiyal JS, Sharma N. Bilateral herpes simplex keratitis: lactation a trigger for recurrence!. BMJ Case Rep. 2019;12(3). PubMed

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.