Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Acitretin

Klassificering: 3

Preparat: Acitretin Orifarm, Neotigason, Neotigason®

ATC kod: D05BB02

Substanser: acitretin

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Acitretins långa halveringstid innebär att risk för barnet inte kan uteslutas.

Bakgrund

Passerar över till bröstmjölk i låg grad. Baserat på data från en kvinna kan den relativa barndosen beräknas till <1 %. Kliniska data på barn saknas.

Uppdaterat: 2019-08-22

Referenser

Dokumentationsgrad: 1
  1. Rollman O, Pihl-Lundin I. Acitretin excretion into human breast milk. Acta Derm Venereol. 1990;70:487-90. PubMed

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Fasstexter