Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Adalimumab

Klassificering: 2

Preparat: AMGEVITA, Hulio, Humira, Humira®, Hyrimoz, Idacio, Imraldi

ATC kod: L04AB04

Substanser: adalimumab

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Risken för ett friskt fullgånget barn bedöms vara låg vid terapeutiska doser. Den eventuella lokala effekten på immunsystemet i barnets tarm är okänd.

Bakgrund

Passerar över till bröstmjölk (1,2,8) men en relativ barndos kan inte beräknas. Inga mätbara koncentrationer kunde påvisas hos två barn (2,3). Inga negativa effekter har rapporterats hos 13 ammade barn (2-7).

Uppdaterat: 2019-11-19

Referenser

Dokumentationsgrad: 2
  1. Ben-Horin S, Yavzori M, Katz L, Picard O, Fudim E, Chowers Y, Lang A. Adalimumab level in breast milk of a nursing mother. Clin Gastroenterol Hepatol. 2010 May;8(5):475-6. PubMed
  2. Fritzsche J, Pilch A, Mury D, Schaefer C, Weber-Schoendorfer C. Infliximab and adalimumab use during breastfeeding. J Clin Gastroenterol. 2012;46:718-9. PubMed
  3. Julsgaard M, Brown S, Gibson P, Bell S. Adalimumab levels in an infant. J Crohns Colitis. 2013;7:597-8. PubMed
  4. Vesga L, Terdiman JP, Mahadevan U. Adalimumab use in pregnancy. Gut. 2005;54:890. PubMed
  5. Mishkin DS, Van Deinse W, Becker JM, Farraye FA. Successful use of adalimumab (Humira) for Crohn's disease in pregnancy. Inflamm Bowel Dis. 2006;12:827-8. PubMed
  6. Dall'ara F, Reggia R, Bazzani C, Andreoli L, Agosti M, Mazza G, Lazzaroni MG, Lojacono A, Motta M, Tincani A. Safety of anti-TNF alfa agents during pregancy and breastfeeding: longterm follow up of exposed children in a case-series of mothers with chronic arthritides. Ann Rheum Dis. 2016;75(Suppl 2):493 Abstract.
  7. Matro R, Martin CF, Wolf DC et a. Detection of biologic agents in breast milk and implication for infection, growth and development in infants born to women with inflammatory bowel disease: Results from the PIANO registry. Gastroenterology. 2015;148:S141 Abstract.
  8. Matro R, Martin CF, Wolf D, Shah SA, Mahadevan U. Exposure Concentrations of Infants Breastfed by Women Receiving Biologic Therapies for Inflammatory Bowel Diseases and Effects of Breastfeeding on Infections and Development. Gastroenterology. 2018. PubMed

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.