Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Adrenalin

Klassificering: 1

Preparat: Adrenalin, Adrenalin 2care4, Adrenalin APL, Adrenalin Bichsel, Adrenalin Bradex, Adrenalin Martindale Pharma, Adrenalin Minijet, Adrenalin Mylan, Adrenalin Stragen, Adrenalina Galenica Senese, Adrenalina WZF 0.1 %, Adrenaline Injection, Anapen, Anapen Junior, Bupivacain 0,5 % mit Epinephrin 0,0005 % (1:200 000) JENAPHARM, Bupivakain-fentanyl-adrenalin AB Unimedic, Bupivakain-fentanyl-adrenalin APL, Carbocain® adrenalin, Carbocain-Adrenalin, Dilute Adrenaline (Epinephrine) Injection, Emerade, EpiPen, EpiPen jr, EpiPen Jr., Jext, Marcain adrenalin, Marcain® adrenalin, Marcain-Adrenalin, Micronefrin, Primatene Mist, S2- Racepinephrine, Septocaine, Septocaine forte, Ubistesin, Ubistesin forte, Xylocain Dental Adrenalin, Xylocain® adrenalin, Xylocain-Adrenalin, Xylocaine 1% with Adrenaline 1:200,000.

ATC kod: A01AD01, C01CA24, N01AH51, N01BB51, N01BB52, N01BB53, N01BB58, R03AA01

Substanser: adrenalin, adrenalinhydroklorid, adrenalintartrat

Råd till allmänheten

Går bra att använda under amning

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Risken för ett fullgånget friskt barn troligen försumbar på grund av adrenalinets mycket låga orala biotillgänglighet och korta halveringstid.

Bakgrund

Dokumentation om övergång i bröstmjölk saknas. Kliniska data saknas.

Uppdaterat: 2019-11-19

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.