Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Agomelatin

Klassificering: 2

Preparat: Agomelatin Glenmark, Agomelatine Anpharm, Agomelatine Mylan, Agomelatine STADA, Agomelatine Teva, Valdoxan

ATC kod: N06AX22

Substanser: agomelatin, agomelatincitronsyra, agomelatinurea

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Agomelatin doseras en gång per dygn före sänggående. Agomelatins korta halveringstid innebär att risken för barnet bedöms vara låg, under förutsättning att minst 4 timmar förflutit från dosintag till amning.

Bakgrund

Passerar över till bröstmjölk i låg grad. Baserat på data från en kvinna kan den relativa barndosen beräknas till <1 %. Kliniska data saknas.

Uppdaterat: 2019-08-22

Referenser

Dokumentationsgrad: 1
  1. Schmidt FM, Lichtblau N, Uribe MM, Kirchherr H, Himmerich H. Agomelatine in breast milk. Int J Neuropsychopharmacol. 2013;16:497-9. PubMed

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.