Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Akamprosat

Klassificering: 2

Preparat: Acamprosate, Acamprosate Biogaran, Aotal, Campral

ATC kod: N07BB03

Substanser: akamprosat, akamprosatkalcium

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Risk för påverkan på barnet kan inte bedömas, men risken vid amning under behandling är troligen lägre än vid amning under fortsatt missbruk.

Bakgrund

Dokumentation om övergång till bröstmjölk saknas. Kliniska data på barn saknas.

Uppdaterat: 2019-11-19

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.