Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Akarbos

Klassificering: 2

Preparat: Acarbose AL, Glucobay

ATC kod: A10BF01

Substanser: akarbos

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Den låga biotillgängligheten av akarbos (1-2%) innebär att den teoretiska risken för barnet anses vara låg vid terapeutiska doser.

Bakgrund

Dokumentation om övergång till bröstmjölk saknas. Kliniska data saknas.

Uppdaterat: 2019-11-19

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Fasstexter