Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Alendronat

Klassificering: 3

Preparat: ADROVANCE, Alenat, Alenat Veckotablett, Alendronat Accord Veckotablett, Alendronat Actavis Veckotablett, Alendronat Arrow, Alendronat Arrow Veckotablett, Alendronat Aurobindo Veckotablett, Alendronat Bluefish Veckotablett, Alendronat MDS Veckotablett, Alendronat Mylan, Alendronat Mylan Veckotablett, Alendronat Orifarm Veckotablett, Alendronat Ranbaxy Veckotablett, Alendronat ratiopharm Veckotablett, Alendronat Sandoz Veckotablett, Alendronat STADA, Alendronat STADA Veckotablett, Alendronat Teva, Alendronat Teva Veckotablett, Alendronat Unimedic, Alendronic Acid, Fosamax, Fosamax Veckotablett, Fosamax®, Fosamax® Veckotablett, Fosastad, Fosavance®, Tridepos

ATC kod: M05BA04, M05BB03, M05BB05

Substanser: alendronsyra, natriumalendronat, vattenfri, natriumalendronatmonohydrat, natriumalendronattrihydrat

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Då kliniska data saknas och farmakokinetiken och farmakodynamiken är ofullständigt dokumenterade kan risken för ammade barn inte bedömas.

Bakgrund

Dokumentation om övergång i bröstmjölk saknas. Kliniska data på barn saknas. Den orala absorptionen av eventuellt alendronat i bröstmjölk torde vara låg på grund av komplexbildning med kalcium.

Uppdaterat: 2019-08-22

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.