Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Alfakalcidol

Klassificering: 2

Preparat: Alfacalcidol Alternova, Alfacalcidol Aristo, Alfacalcidol Orifarm, Etalpha, Etalpha®

ATC kod: A11CC03

Substanser: alfakalcidol

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Då kliniska data saknas kan risken för ammade barn inte bedömas. Om modern väljer att amma bör barnet observeras med avseende på hyperkalcemi.

Bakgrund

Alfakalcidol är en kolekalciferol (vitamin D3) analog som snabbt ombildas i levern till den aktiva metaboliten 1,25-dihydroxikolekalciferol. Både endogent och exogent tillfört D-vitamin passerar över till bröstmjölk i hög grad, men dokumentation om övergång av alfakalcidol till bröstmjölk saknas. Kliniska data på barn saknas.

Uppdaterat: 2019-11-19

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.