Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Alfentanil

Klassificering: 1

Preparat: Alfentanil, Alfentanil Hameln, Rapifen, Rapifen®

ATC kod: N01AH02

Substanser: alfentanil, alfentanilhydroklorid

Råd till allmänheten

Enstaka doser går bra att använda under amning. Vid behov av fler doser, kontakta läkare för diskussion.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Risken för ett friskt fullgånget barn anses vara försumbar vid enstaka doser.

Bakgrund

Dokumentation om övergång till bröstmjölk saknas. Passerar över till bröstmjölk i låg grad. Baserat på data från nio kvinnor kan barndosen beräknas till 0,2 mikrogram/kg/dag (1).

Uppdaterat: 2019-08-22

Referenser

Dokumentationsgrad: 1
  1. Giesecke et al . Alfentanil in colostrum . Abstract. Anesthesiology; 1985. p. A284 .

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.