Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Alfuzosin

Klassificering: 3

Preparat: Alfuzosin Actavis, Alfuzosin Hexal, Alfuzosin Orion, Alfuzosin Ranbaxy, Alfuzosin Rivopharm, Alfuzosin Sandoz, Alfuzosin STADA, Alfuzosin Teva, Alfuzosin Winthrop, Alfuzosine HCl Aurobindo, Bundisarin, Danafusin, Lafunomyl, Xatral, Xatral OD

ATC kod: G04CA01

Substanser: alfuzosin, alfuzosinhydroklorid

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Amning avrådes eftersom kliniska data saknas och risken för ammade barn därmed inte kan bedömas.

Bakgrund

Dokumentation om övergång till bröstmjölk saknas. Kliniska data på barn saknas.

Uppdaterat: 2019-11-19

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.