Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Alginsyra

Klassificering: 1

Preparat: Galieve, Galieve Mint, Galieve Peppermint, Gaviscon®

ATC kod: A02BX, A02BX13

Substanser: alginsyra, kalciumalginat, natriumalginat

Råd till allmänheten

Går bra att använda under amning

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Alginsyras låga systemiska biotillgänglighet innebär att risken för ett friskt fullgånget barn bedöms vara försumbar.

Bakgrund

Dokumentation om övergång till bröstmjölk saknas. Kliniska data på barn saknas.

Uppdaterat: 2019-11-19

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.