Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Alimemazin

Klassificering: 2

Preparat: Alimemazin APL, Alimemazin Evolan, Alimemazin Orifarm, Theralen, Theralen®, THERALENE 4 POUR CENT, Vallergan

ATC kod: R06AD01

Substanser: alimemazin, alimemazinhemitartrat

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Risken för ett friskt fullgånget barn anses vara låg vid enstaka doser. Vid upprepade doser bör barnet observeras för biverkningar (sedation).

Bakgrund

Dokumentation om övergång till bröstmjölk saknas. Kliniska data saknas.

Uppdaterat: 2019-08-22

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.