Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Allopurinol

Klassificering: 3

Preparat: Allopurinol Nordic Drugs, Allopurinol Orion, Allopurinol Sandoz, Allopurinol Takeda, Allopurinol Teva, Zyloric®

ATC kod: M04AA01

Substanser: allopurinol

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Risken för barnet anses vara måttlig vid terapeutiska doser.

Bakgrund

Passerar över till bröstmjölk i hög grad. Baserat på data från en kvinna kan den relativa barndosen beräknas till 164%. Koncentrationer upp till 6600 ng/mL av den aktiva metaboliten oxipurinol har uppmätts hos ett barn. Inga negativa effekter har rapporterats hos ett ammat barn (1,2).

Uppdaterat: 2019-11-19

Referenser

Dokumentationsgrad: 1
  1. Kamilli I, Gresser U, Schaefer C, Zollner N. Allopurinol in breast milk. Adv Exp Med Biol 1991;309A:143-5. PubMed
  2. Kamilli I, Gresser U. Allopurinol and oxypurinol in human breast milk. Clin Investig 1993;71(2):161-4. PubMed

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.