Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Almotriptan

Klassificering: 2

Preparat: Almogran, Almotriptan Orifarm

ATC kod: N02CC05

Substanser: almotriptan, almotriptanmalat

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Risken för ett friskt fullgånget barn anses vara måttlig vid en enstaka dos. Om man vill minimera risken för att barnet exponeras kan amningsuppehåll göras i 6 timmar efter intagen dos.

Bakgrund

Dokumentation om övergång till bröstmjölk saknas. Kliniska data saknas.

Uppdaterat: 2019-08-22

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Fasstexter