Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Aloe - lokalt

Klassificering: 2

Preparat:

Substanser: Aloe vera-olja

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Risken för ett friskt fullgånget barn är troligen låg. Om det är brösten som behandlas bör de tvättas av innan amning.

Bakgrund

Dokumentation om övergång till bröstmjölk saknas. Kliniska data på barn saknas.

Uppdaterat: 2019-11-19

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Fasstexter