Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Alprazolam

Klassificering: 2

Preparat: Alprazolam 2care4, Alprazolam Alternova, Alprazolam Krka, Alprazolam Krka d.d., Alprazolam Mylan, Alprazolam Orion, Alprazolam Sandoz, Alprazolam STADA®, Xanor®, Xanor® Depot

ATC kod: N05BA12

Substanser: alprazolam

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Risken för ett friskt fullgånget barn bedöms vara måttlig vid enstaka doser men barnet bör observeras för biverkningar (t ex sedering, matningssvårigheter). Upprepad dosering under amning avrådes på grund av risk för biverkningar hos barnet.

Bakgrund

Passerar över till bröstmjölk i hög grad. Baserat på data från nio kvinnor kan den relativa barndosen beräknas till 23 % (1,5). Inga negativa effekter har rapporterats hos sju ammade barn (2,4). Somnolens (n=1), sedering (n=1) och utsättningssymtom (n=2) har rapporterats hos ammade barn (2-4).

Uppdaterat: 2019-11-19

Referenser

Dokumentationsgrad: 2
  1. Oo CY, Kuhn RJ, Desai N, Wright CE, McNamara PJ. Pharmacokinetics in lactating women: prediction of alprazolam transfer into milk. Br J Clin Pharmacol 1995;40(3):231-236. PubMed
  2. Ito S, Blajchman A, Stephenson M, Eliopoulos C, Koren G. Prospective follow-up of adverse reactions in breast-fed infants exposed to maternal medication. Am J Obstet Gynecol 1993; (168): 1393-1399. PubMed
  3. Anderson PO, McGuire GG. Neonatal alprazolam withdrawal--possible effects of breast feeding. DICP 1989;23(7-8):614. PubMed
  4. Kelly LE, Poon S, Madadi P, Koren G. Neonatal benzodiazepines exposure during breastfeeding. J Pediatr. 2012;161(3):448-51. PubMed
  5. Furugen A, Nishimura A, Kobayashi M, Umazume T, Narumi K, Iseki K. Quantification of eight benzodiazepines in human breastmilk and plasma by liquid-liquid extraction and liquid-chromatography tandem mass spectrometry: Application to evaluation of alprazolam transfer into breastmilk. J Pharm Biomed Anal. 2019;168:83-93. PubMed

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.