Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Alteplas

Klassificering: 2

Preparat: Actilyse, Actilyse®

ATC kod: B01AD02

Substanser: alteplas

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Alteplas förväntas, på grund av den höga molekylvikten, inte passera över i bröstmjölk. Den korta halveringstiden gör att risken för ett friskt fullgånget barn bedöms vara låg vid amning efter avslutad behandling av modern.

Bakgrund

Dokumentation om övergång till bröstmjölk saknas. Kliniska data på barn saknas.

Uppdaterat: 2019-11-19

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Fasstexter