Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Ambroxol

Klassificering: 2

Preparat: Mucoangin Citron, Mucoangin Mint, Mucosolvan

ATC kod: R02AD, R05CB06

Substanser: ambroxol, ambroxolhydroklorid

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Ambroxol är en metabolit till bromhexin. Risk för påverkan på barnet är troligtvis låg vid terapeutiska doser, men kliniska data saknas.

Bakgrund

Dokumentation om övergång till bröstmjölk saknas.

Uppdaterat: 2019-08-22

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Fasstexter