Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Amfotericin B

Klassificering: 3

Preparat: Abelcet, AmBisome, AmBisome®, Amphocil, Ampho-Moronal, Fungilin, Fungizone, Fungizone®, Mysteclin Dermapharm

ATC kod: A01AB04, G01AA03, J02AA01

Substanser: amfotericin B

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Utifrån amfotericins farmakokinetik bedöms risken för ammade barn som låg, men eftersom uppgifter om övergång till bröstmjölk och kliniska data saknas, avråds ändå från amning.

Bakgrund

Amfotericin B har hög molekylvikt, hög proteinbindningsgrad och stor distributionsvolym, varför övergången i bröstmjölk torde vara låg. Dessutom har amfotericin B låg oral biotillgänglighet.

Uppdaterat: 2019-08-22

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.