Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Amikacin

Klassificering: 2

Preparat: Biklin, Biklin®

ATC kod: J01GB06

Substanser: amikacin, amikacinsulfat

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Risken för ett friskt fullgånget barn anses vara måttlig. Antibiotikabehandling av modern förefaller generellt ge en något ökad risk för diarré hos ammade barn (1).

Bakgrund

Passerar över till bröstmjölk i låg grad. Hos två till tre kvinnor var amikacinkoncentrationerna icke detekterbara i mjölk (2). Det framgår dock inte vad detektionsgränsen var. Kliniska data på barn saknas.

Uppdaterat: 2019-11-19

Referenser

Dokumentationsgrad: 0
  1. Mathew JL. Effect of maternal antibiotics on breast feeding infants. Postgrad Med J. 2004; 80(942):196-200. PubMed
  2. Matsuda S. Transfer of antibiotics into maternal milk. Biol Res Pregnancy Perinatol. 1984;5(2):57-60. PubMed

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Fasstexter