Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Aminofyllin

Klassificering: 2

Preparat: Aminophylline, Teofyllamin Meda

ATC kod: R03DA05

Substanser: teofyllinetylendiaminhydrat

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Risken för barnet anses vara måttlig vid terapeutiska doser.

Bakgrund

Passerar över till bröstmjölk i hög grad (1,2,3). Teofyllin (aktiv form av aminofyllin) i plasma har uppmätts hos elva ammade barn (4). Ett fall av irritabilitet finns rapporterat (1). Hos fem ammade barn sågs inga biverkningar (1). Spädbarn och prematura barn eliminerar teofyllin långsamt och viss risk för ackumulation föreligger (5). Uppmärksamhet på eventuella biverkningar hos barnet rekommenderas. Teofyllinkoncentrationen hos barnet kan också mätas.

Uppdaterat: 2019-11-19

Referenser

Dokumentationsgrad: 1
  1. Yurchak AM, Jusko WJ: Theophylline secretion into breast milk. Pediatrics 1976; 57(4):518-520. PubMed
  2. Stec GP, Greenberger P, Ruo TI, Henthorn T, Morita Y, Atkinson AJ, Jr., Patterson R: Kinetics of theophylline transfer to breast milk. Clin Pharmacol Ther 1980; 28(3):404-408. PubMed
  3. Reinhardt D, Richter O, Brandenburg G: [Pharmacokinetics of drugs from the breast-feeding mother passing into the body of the infant, using theophylline as an example]. Monatsschr Kinderheilkd 1983; 131(2):66-70. PubMed
  4. Gardner MJ, Schatz M, Cousins L, Zeiger R, Middleton E, Juusko WJ. Longitudinal effects of pregnancy on the pharmacokinetics of theophylline. Eur J Clin Pharmacol. 1987;32:289-95. PubMed
  5. Briggs GG, Freeman RK, Yaffe SJ. Drugs in pregnancy and lactation. 8th ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2008

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Fasstexter