Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Amiodaron

Klassificering: 3

Preparat: Amiodaron Hameln, Amiodaron Stragen, Cordarone, Cordarone®, Nexterone

ATC kod: C01BD01

Substanser: amiodaron, amiodaronhydroklorid

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Risken för ett friskt fullgånget barn anses vara hög.

Bakgrund

Passerar över till bröstmjölk i hög grad (1-7). Baserat på data från nio kvinnor kan den relativa barndosen beräknas till upp till 52 % (1-6). Inga negativa effekter har rapporterats hos fem ammade barn (1,3-5). Hypotyroidism och försenad motorisk utveckling har rapporterats hos ett ammat barn (5).

Uppdaterat: 2019-08-22

Referenser

Dokumentationsgrad: 2
  1. Hall CM, McCormick KP. Amiodarone and breast feeding. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed. 2003;88:F255-4. PubMed
  2. Pitcher D, Leather HM, Storey GC, Holt DW. Amiodarone in pregnancy. Lancet. 1983;1:597-8. PubMed
  3. Strunge P, Frandsen J, Andreasen F. Amiodarone during pregnancy. Eur Heart J. 1988;9:106-9. PubMed
  4. McKenna WJ, Harris L, Rowland E, Whitelaw A, Storey G, Holt D. Amiodarone therapy during pregnancy. Am J Cardiol. 1983;51:1231-3. PubMed
  5. Plomp TA, Vulsma T, de Vijlder JJ. Use of amiodarone during pregnancy. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 1992;43:201-7. PubMed
  6. Javot L, Pape E, Yéléhé-Okouma M, Barotte E, Divoux E, Gillet P et al. Intravenous single administration of amiodarone and breastfeeding. Fundam Clin Pharmacol. 2019;33(3):367-372. PubMed
  7. Khurana R, Bin Jardan YA, Wilkie J, Brocks DR. Breast milk concentrations of amiodarone, desethylamiodarone, and bisoprolol following short-term drug exposure: two case reports. J Clin Pharmacol. 2014;54(7):828-31. PubMed

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.