Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Amitriptylin

Klassificering: 2

Preparat: ADT, Amitriptylin "DAK", Amitriptylin Abcur, Amitriptylin Orifarm, Amitriptyline Hydrochloride, Laroxyl, Saroten®, Triptyl, Tryptizol, Tryptizol Frosst, Tryptizol®

ATC kod: N06AA09

Substanser: amitriptylin, amitriptylinhydroklorid

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Risken för barnet anses vara måttlig vid terapeutiska doser.

Bakgrund

Amitriptylin samt dess aktiva metaboliter passerar över till bröstmjölk i låg grad. Baserat på data från sex kvinnor kan den relativa barndosen beräknas upp till 1,36% (1-3, 5-6). Inga mätbara koncentrationer kunde påvisas hos fyra barn (2, 4-6). Inga negativa effekter har rapporterats hos tre ammade barn (1-2, 5).

Uppdaterat: 2019-11-19

Referenser

Dokumentationsgrad: 2
  1. Yoshida K, Smith B, Craggs M et al. Investigation of pharmacokinetics and possible adverse effects in infants exposed to tricyclic antidepressants in breast-milk. J Affective Disord. 1997;43:225-37. PubMed
  2. Breyer-Pfaff U, Nill K, Entenmann KN, Gaertner HJ. Secretion of amitriptyline and metabolites into breast milk. Am J Psychiatry. 1995;152:812-3. PubMed
  3. Pittard WB, O'Neal W. Amitriptyline excretion in human milk. J Clin Psychopharmacol. 1986;6:383-4. PubMed
  4. Erickson SH, Smith GH, Heidrich F. Tricyclics and breast feeding. Am J Psychiatry. 1979;136:1483-4. PubMed
  5. Walsh JM. Radioimmunoassay methodology for articles published in gastroenterology. Gastroenterology. 1978;75:523-4. PubMed
  6. Bader TF, Newman K. Amitriptyline in human breast milk and the nursing infant's serum. Am J Psychiatry. 1980;137:855-6. PubMed

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.