Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Amlodipin

Klassificering: 2

Preparat: Amlarrow, Amlobesyl, Amlodipin Accord, Amlodipin Actavis, Amlodipin Aurobindo, Amlodipin Bluefish, Amlodipin BMM Pharma, Amlodipin Hexal, Amlodipin Jubilant, Amlodipin Krka, Amlodipin Orifarm, Amlodipin ratiopharm, Amlodipin Sandoz, Amlodipin STADA®, Amlodipin/Valsartan Ebb, Amlodipin/Valsartan Krka, Amlodipin/Valsartan STADA, Amlodipine, Amlodipine Teva, Amlodipine Vitabalans, Amlodistad, Amloratio, Amlori, Exforge®, Milodimyl, Norvasc, Norvasc®

ATC kod: C08CA01, C09DB01

Substanser: amlodipin, amlodipinbesilat, amlodipinmaleat, amlodipinmesilat, amlodipinmesilatmonohydrat

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Risken för ett friskt fullgånget barn bedöms vara låg. På grund av den förhållandevis höga relativa barndosen bör dock barnet observeras med avseende på biverkningar.

Bakgrund

Passerar över till bröstmjölk i hög grad. Baserat på data från 31 kvinnor kan den relativa barndosen beräknas till upp till 15 % (kan dock vara högre eftersom proverna togs som dalprover) (1). Plasmakoncentrationen var under detektionsgränsen (tyvärr anges inte vilken denna var) hos ett (2) samt ytterligare 15 (detektionsgräns 0,4 ng/mL respektive 0,1 ng/mL) barn (5, 6). Inga negativa effekter har rapporterats hos 49 ammade barn (1-6).

Uppdaterat: 2019-11-19

Referenser

Dokumentationsgrad: 2
  1. Naito T, Kubono N, Deguchi S, Sugihara M, Itoh H, Kanayama N et al. Amlodipine passage into breast milk in lactating women with pregnancy-induced hypertension and its estimation of infant risk for breastfeeding. J Hum Lact. 2015;31(2):301-6. PubMed
  2. Vasa R, Martha Ramirez M. Amlodipine exposure through breastfeeding in a 32 week preterm newborn. Breastfeeding Med 2013;8((Suppl 1)):S15. Abstract.
  3. Szucs KA, Axline SE, Rosenman MB. Maternal membranous glomerulonephritis and successful exclusive breastfeeding. Breastfeed Med. 2010;5(3):123-6. PubMed
  4. Ahn HK, Nava-Ocampo AA, Han JY, Choi JS, Chung JH, Yang JH et al. Exposure to amlodipine in the first trimester of pregnancy and during breastfeeding. Hypertens Pregnancy. 2007;26(2):179-87. PubMed
  5. Aoki H, Ito N, Kaniwa N, Saito Y, Wada Y, Nakajima K et al. Low Levels of Amlodipine in Breast Milk and Plasma. Breastfeed Med. 2018;13(9):622-626. PubMed
  6. Morgan JL, Kogutt BK, Meek C, Stehel EK, McIntire DD, Sheffield JS et al. Pharmacokinetics of amlodipine besylate at delivery and during lactation. Pregnancy Hypertens. 2018;11:77-80. PubMed

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.