Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Amorolfin

Klassificering: 1

Preparat: Amorolfin ABECE, Amorolfin Apofri, Amorolfin Evolan, Amorolfin Mylan, Amorolfine Teva, Finail, Loceryl, Loceryl®

ATC kod: D01AE16

Substanser: amorolfin, amorolfinhydroklorid

Råd till allmänheten

Går bra att använda under amning, se dock till att barnet inte kommer i kontakt med det behandlade området.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Amorolfins låga systemabsorption (2) innebär att risken för barnet anses vara försumbar vid terapeutiska doser.

Bakgrund

Dokumentation om övergång till bröstmjölk saknas. Kliniska data på barn saknas. Endast 7 % av topikalt administrerat amorolfin når i genomsnitt systemkretsloppet (1).

Uppdaterat: 2019-11-19

Referenser

Dokumentationsgrad: 0
  1. Roncari G, Ponelle C, Zumbrunnen R, Guenzi A, Dingemanse J, Jonkman JH. Percutaneous absorption of amorolfine following a single topical application of an amorolfine cream formulation. Clin Exp Dermatol 1992 Sep;17 Suppl 1:33-6 PubMed
  2. Produktresumé (SPC) Amorolfin (Loceryl). Galderma Nordic

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.