Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Amoxicillin

Klassificering: 1

Preparat: Amimox®, Amoclav, Amoxicillin 2care4, Amoxicillin Aurobindo, Amoxicillin Ebb, Amoxicillin Mylan, Amoxicillin Sandoz, Amoxicillin/Clavulanic acid 2care4, Amoxicillin/Clavulanic acid Actavis, Amoxicillin/Clavulanic acid Aurobindo, Amoxicillin/Clavulanic acid BB, Amoxicillin/Klavulansyra 2care4, Amoxicillin/Klavulansyra Ebb, Amoxil Vials for Injection 500 mg, Augmentin, Augmentin i.v., Betaklav, Bioclavid, Co-amoxiclav, Imacillin®, Klaximol, Nexium® HP, Spektramox®

ATC kod: A02BD06, J01CA04, J01CR02

Substanser: amoxicillin, amoxicillinnatrium, amoxicillintrihydrat

Råd till allmänheten

Går bra att använda under amning. Antibiotikabehandling av modern ger en något ökad risk för diarré hos ammade barn. Om detta inträffar, kontakta läkare för diskussion.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Risken för ett friskt fullgånget barn bedöms vara låg. Antibiotikabehandling av modern förefaller generellt ge en något ökad risk för diarré hos ammade barn (1).

Bakgrund

Passerar över till bröstmjölk i låg grad. Baserat på data från sex kvinnor kan den relativa barndosen beräknas till <2% (2). Inga negativa effekter har rapporterats hos över 150 ammade barn (3-5,7), medan utslag, urtikaria, diarré, förstoppning, somnolens, irritabilitet och förhöjda levervärden har rapporterats hos sammanlgat 25 ammade barn (4-6).

Uppdaterat: 2019-08-22

Referenser

Dokumentationsgrad: 2
  1. Mathew JL. Effect of maternal antibiotics on breast feeding infants. Postgrad Med J. 2004; 80(942):196-200. PubMed
  2. Kafetzis DA, Siafas CA, Georgakopoulos PA, Papadatos CJ. Passage of cephalosporins and amoxicillin into the breast milk.A cta Paediatr Scand. 1981;70(3):285-288 PubMed
  3. Campbell AC, McElnay JC, Passmore CM. The excretion of ampicillin in breast milk and its effect on the suckling infant. Br J Clin Pharmacol. 1991;31:230p.
  4. Goldstein LH, Berlin M, Tsur L, Bortnik O, Binyamini L, Berkovitch M. The safety of macrolides during lactation. Breastfeed Med. 2009;4:197-200. PubMed
  5. Benyamini L, Merlob P, Stahl B, Braunstein R, Bortnik O, Bulkowstein M et al. The safety of amoxicillin/clavulanic acid and cefuroxime during lactation. Ther Drug Monit. 2005;27:499-502. PubMed
  6. Cherif F, El Aidli S, Kastalli S, Zaiem A, Moula HD, Lakhal M et al. Drug induced urticaria via breastfeeding. Fundam Clin Pharmacol. 2009;23 (Suppl. 1):37. Abstract 203.
  7. Ito S, Blajchman A, Stephenson M, Eliopoulos C, Koren G. Prospective follow-up of adverse reactions in breast-fed infants exposed to maternal medication. Am J Obstet Gynecol 1993; (168): 1393-1399. PubMed

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.