Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Ampicillin

Klassificering: 1

Preparat: Ampicillin, Ampicillin-ratiopharm, Doktacillin®

ATC kod: J01CA01

Substanser: ampicillin, ampicillinnatrium, ampicillintrihydrat

Råd till allmänheten

Går bra att använda under amning. Antibiotikabehandling av modern ger en något ökad risk för diarré hos ammade barn. Om detta inträffar, kontakta läkare för diskussion.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Risken för ett friskt fullgånget barn bedöms vara låg. Antibiotikabehandling av modern förefaller generellt ge en något ökad risk för diarré hos ammade barn (1).

Bakgrund

Passerar över till bröstmjölk i låg grad. Baserat på data från 57 kvinnor kan den relativa barndosen beräknas till <1 % (2-7). Ampicillin i plasma, som högst i koncentrationen 1,2 umol/l, har i en studie påvisats hos två av åtta ammade barn (5). Inga negativa effekter har rapporterats hos 25 ammade barn (2,8). Diarré och candiasis har rapporterats hos två barn (8-9).

Uppdaterat: 2019-11-19

Referenser

Dokumentationsgrad: 2
  1. Mathew JL. Effect of maternal antibiotics on breast feeding infants. Postgrad Med J. 2004; 80(942):196-200. PubMed
  2. Campbell AC, McElnay JC, Passmore CM. The excretion of ampicillin in breast milk and its effect on the suckling infant. Br J Clin Pharmacol. 1991;31:230p.
  3. Lohmeyer H, Halfpap E. [Pharmacokinetic studies and clinical experiences with ampicillin during treatment of infections of the urogenital tract of the female]. Z Geburtshilfe Gynakol. 1965;164:184-202. PubMed
  4. Matsuda S. Transfer of antibiotics into maternal milk. Biol Res Pregnancy Perinatol. 1984;5(2):57-60. PubMed
  5. Peiker G, Schröder S. [The concentration of oxacillin and ampicillin (Penstabil) in serum and mother's milk in puerperal mastitis]. Pharmazie. 1986;41:793-5. PubMed
  6. Amiraslanova LA, Emel'ianova AI, Fursova SA, Rukhadze TG. [Various characteristics of the pharmacokinetics of ampicillin, kanamycin and cefuroxime in puerperants with endometritis]. Akush Ginekol (Mosk). 1985;10:14-7. PubMed
  7. Zhang Y, Zhang Q, Xu Z. [Tissue and body fluid distribution of antibacterial agents in pregnant and lactating women]. Zhonghua Fu Chan Ke Za Zhi. 1997;32:288-92. PubMed
  8. Ito S, Blajchman A, Stephenson M, Eliopoulos C, Koren G. Prospective follow-up of adverse reactions in breast-fed infants exposed to maternal medication. Am J Obstet Gynecol 1993; (168): 1393-1399. PubMed
  9. Williams M. Excretion of drugs in milk. Pharm J. 1976;217:219. Letter.

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.