Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Amylmetakresol

Klassificering: 3

Preparat: Diklorobensylalkohol/Amylmetakresol Honung & Citron ABECE, Diklorobensylalkohol/Amylmetakresol Jordgubb ABECE, Diklorobensylalkohol/Amylmetakresol Mint ABECE, Halzin Honung & Citron, Halzin Jordgubb, Halzin Mint, Strepsils Apelsin, Strepsils Citron, Strepsils Ingefära, Strepsils® Honung & Citron, Strepsils® Jordgubb, Strepsils® Mint, Triolif Apelsin, Triolif Honung & Citron, Triolif Mint

ATC kod: R02AA03, R02AA20

Substanser: amylmetakresol

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Amning avrådes eftersom farmakokinetiken och farmakodynamiken är ofullständigt dokumenterade och risken för ammade barn därmed inte kan bedömas.

Bakgrund

Dokumentation om övergång till bröstmjölk saknas. Kliniska data saknas.

Uppdaterat: 2019-11-19

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.