Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Anakinra

Klassificering: 3

Preparat: Kineret, Kineret®

ATC kod: L04AC03

Substanser: anakinra

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Då kliniska data saknas och övergången till bröstmjölk är ofullständigt dokumenterad, kan risken för ammade barn inte bedömas. Den eventuella lokala effekten på immunsystemet i barnets tarm är okänd.

Bakgrund

Dokumentation om övergång till bröstmjölk saknas. Inga negativa effekter har rapporteras hos 13 ammade barn (1,2,3,4)

Uppdaterat: 2019-11-19

Referenser

Dokumentationsgrad: 1
  1. Berger CT, Recher M, Steiner U, Hauser TM. A patient's wish: anakinra in pregnancy. Ann Rheum Dis. 2009;68:1794-5. PubMed
  2. Youngstein T, Hoffmann P, Gül A, Lane T, Williams R, Rowczenio DM et al. International multi-centre study of pregnancy outcomes with interleukin-1 inhibitors. Rheumatology (Oxford). 2017;56:2102-2108. PubMed
  3. Youngstein T, Hoffmann P, Lane T, Williams R, Rowczenio D, Ozdogan H, et al. International experience of pregnancy outcomes in auto-inflammatory syndromes treated with Interleukin-1 inhibitors. Pediatric Rheumatology. 2015;13(S1):O67.
  4. Smith CJF, Chambers CD. Five successful pregnancies with antenatal anakinra exposure. Rheumatology (Oxford). 2018. PubMed

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Fasstexter