Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Anidulafungin

Klassificering: 3

Preparat: Anidulafungin Accord, Anidulafungin STADA, Anidulafungin Teva, Ecalta®, ECALTA®

ATC kod: J02AX06

Substanser: anidulafungin

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Amningsdokumentation saknas helt varför val av annat preparat bör övervägas. Om man trots detta väljer att behandla med anidulafungin under amning bör barnet observeras med avseende på biverkningar (t. ex.  magproblem, andnings- och hudbiverkningar).

Bakgrund

Dokumentation om övergång till bröstmjölk saknas. Kliniska data på barn saknas.

Uppdaterat: 2019-11-19

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.